Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Klachten afhandeling

Home | Klachten afhandeling

Wat moet u doen in geval van een klacht?

Uiteraard doen wij alles aan om klachten over onze producten en diensten te voorkomen.

Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft en in dat geval is onderstaande informatie van belang:

  1. Onlinehoren BV beschikt over een klachtenprocedure conform artikel 14 van haar Algemene Voorwaarden en behandelt iedere klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven per brief of per mail worden ingediend bij Onlinehoren BV
  3. Een klacht over een product, dienst of de service van Onlinehoren BV kan eveneens worden ingediend via het contactformulier.
  4. Bij Onlinehoren BV ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Onlinehoren BV binnen de termijn van 5 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  5. U dient Onlinehoren BV in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Team onlinehoren.com